IKK-Training

Werken met Baby's

Verplichte en door NJI gecertificeerde training voor pedagogisch medewerkers die werken met baby's. 

Corona-update: Laat je medewerkers nu online scholen!

Nu de kinderdagverblijven en scholen grotendeels gesloten zijn zitten veel pedagogisch medewerkers thuis. Dit heeft veel impact op de kinderdagverblijven, crèches en gastouderbureaus waar deze pedagogisch medewerkers werken. 

Ook wij merken de gevolgen van de maatregelen die getroffen moeten worden om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Zo zullen er in maart en april geen fysieke trainingsbijeenkomsten zijn. 

Juist omdat veel van uw personeel momenteel thuis zit, is dit wel het moment om uw pedagogisch medewerkers en gastouders bij te scholen op het gebied van babyopvang. Daarom bieden wij vanaf heden de mogelijkheid om uw medewerkers online te scholen. De online scholing is qua inhoud vergelijkbaar met de fysieke trainingsbijeenkomsten van Beter Verbinden. Maak dus snel van de nood een deugd door uw personeel de komende weken online te scholen met de online training 'Werken met Baby's.

Babyscholing

Is Babyscholing voor pedagogisch medewerkers  wettelijk verplicht?

In de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) is besloten dat werkgevers vanaf 1 januari 2018 moeten investeren in specifieke scholing voor babyopvang. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een diploma, certificaat of cijferlijst beschikken, waaruit blijkt dat specifieke scholing voor baby-opvang is gevolgd die voldoet aan alle criteria. De trainingen Babyscholing van Beter Verbinden voldoet aan deze criteria.

Doelgroep Babyscholing

Deze training is bedoeld voor alle pedagogisch medewerkers en gastouders die werken met baby’s. Dit kan zowel in een horizontale- als in een verticale groep zijn. Bijvoorbeeld:

 • pedagogisch medewerkers

 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches

 • gastouders

 • leidinggevenden

 • minimaal MBO-3 niveau.

Waarom zou ik babyscholing moeten volgen?

De opvang van baby’s in het eerste levensjaar vraagt om een speciale benadering. De ervaringen die baby's opdoen in het eerste levensjaar, vormen de basis voor de rest van hun leven. Onderzoek toont aan dat hoge pedagogische kwaliteit van baby opvang samenhangt met een positieve ontwikkeling en het welbevinden van de baby. Het werken met baby’s vereist speciale vaardigheden die iedere pedagogisch medewerker zich eigen zou moeten maken.

Tijdens deze training leren we pedagogisch werkers om sensitiever en responsiever te zijn, baby's goed te observeren en ze te helpen bij het reduceren van stress tijdens gevoelige en prikkelbare momenten. De pedagogisch medewerkers leren hoe zij de ontwikkeling van de aller jongste kinderen kunnen volgen en stimuleren. 

1. E-learning voor pedagogisch medewerkers

(online training - direct starten!)

Onze e-learning is super populair! De training bestaat uit 12 uur theorie (online) en 9 uur praktijkopdrachten. In totaal is de studiebelasting 21 uur.

De voordelen van een E-learning:

 • U hoeft uw medewerkers geen hele dagen of dagdelen te missen doordat zij op locatie aanwezig moeten zijn. Er is dus geen invalkracht nodig!

 • Een e-learning is vele malen goedkoper dan een fysieke training en bovendien bespaart u op reiskosten. 

 • De training doet qua kennis en kwaliteit niet onder voor fysieke bijeenkomsten. De trainer die deze online module heeft gemaakt geeft ook fysieke bijeenkomsten en heeft haar kennis vertaald naar een online versie.

 • Medewerkers kunnen op hun eigen tempo, op hun eigen tijd de training volgen.

 • De training is een jaar lang onbeperkt beschikbaar, waardoor het geen probleem is als een medewerker er wat langer over doet of tijdelijk uitvalt.

 • De training is er op gericht om de theoretische kennis te vertalen naar de praktijk. De medewerkers passen het geleerde toe in de praktijk door middel van praktijkopdrachten.

 • Medewerkers zijn vaak zeer gemotiveerd voor het volgen van een online training.

2. Training Werken met baby's (NJI) voor pedagogisch medewerkers (fysieke bijeenkomsten - individuele inschrijving)

Zorg ervoor dat jij voor 2023 de juiste certificaten hebt om te kunnen blijven werken met baby's! De training voor particulieren bestaat uit 3 dagen van 5 uur (+ 4 uur aan huiswerkopdrachten). De totale studiebelasting is 20 uur. 

Investering: €450,- p.p. Inclusief certificaat en het boek Pedagogische Kwaliteit. Meld je je met 2 personen tegelijk aan, dan krijgen jullie beiden 30 euro korting. Meld je je met drie of meer personen tegelijk aan, dan krijg je 45 euro korting per persoon.

3. Training Werken met baby's (NJI) voor teams 
(in-company)

Het is mogelijk om op maat gemaakte in-company trainingen te verzorgen voor uw pedagogisch medewerkers. Dit kan zowel op uw eigen locatie, als op onze locatie in Utrecht. Minimale groepsgrootte is 10 deelnemers. Wilt u een op maat gemaakte offerte opvangen? Klik dan hier:

E-learning

Je kunt meteen starten met de e-learning Babyscholing. Meld je aan en je krijgt binnen 24 uur toegang tot de online omgeving.

Individuele plekken

Meerdere keren per jaar wordt er een groepstraining aangeboden voor individuele deelnemers. Zorg dat je goed opgeleid bent en gecertificeerd blijft voor het werken met 0 jarigen!

In-company Training

Het is mogelijk deze training in-company te verzorgen voor pedagogische medewerkers en gastouders van kinderdagverblijven en gastouderbureaus. Er zijn mogelijkheden om bij u op locatie te trainen, of op een centrale locatie in Nederland.

Contact

 Utrecht Centrum

-

0653471072

-

info@beterverbinden.nl

© 2020 Beter Verbinden - Training Werken met Baby's