Informatie over de e-learning 'Beter met baby's

Op deze pagina lees je meer informatie over de online training die Beter Verbinden heeft ontwikkeld om pedagogisch medewerkers en gastouders te trainingen op het gebied van babyscholing. De training leert de pedagogisch medewerkers over het fundament van een gezonde emotionele en sociale ontwikkeling. De trainees komen meer te weten over de gehechtheidsontwikkeling van baby’s en we zullen stil staan bij de hersenontwikkeling van jonge kinderen. De training is bovendien praktisch ingericht, zodat de pedagogisch medewerkers met concrete handelingsadviezen én een goedgekeurd certificaat de deur uitlopen na de training.

 

De opvang van baby’s in het eerste levensjaar vereist bijzondere aandacht. In de eerste periode van hun leven doen kinderen namelijk ervaringen op die zorgen voor het fundament voor de rest van hun leven. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een hoge kwaliteit van pedagogische babyopvang samenhangt met een positieve ontwikkeling en welbevinden van de baby.

 

In deze training leer je als pedagogisch medewerker om sensitief, actief en creatief om te gaan met de baby’s die aan jou worden toevertrouwd. Je leert om een baby goed te observeren, zodat je kunt gaan zien wat de baby nodig heeft. Je leert hoe je vervolgens jouw pedagogische kwaliteiten kunt in zetten om goed af te stemmen op de behoeften en vragen van de baby. Je leert hoe je meer ontwikkelingskansen kunt gaan zien, benutten en creëren. 

Slapende baby
Baby spelen met telraam

Leerdoelen ‘Kennis’ voor het werken met baby’s

 • Het vergroten van kennis en vaardigheden om de ontwikkeling van 0-jarigen gericht te ondersteunen en te stimuleren (de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaal-emotionele).

 • Kennis over de mijlpalen gerelateerd aan de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaal-emotionele ontwikkeling en de fysieke ontwikkeling.

 • Het vergroten van de kennis over de (hersen)ontwikkeling van baby’s in de pre-, peri en postnatale periode. Dit uiterste prille begin van ons leven vormt de blauwdruk de rest van ons leven.

 • Kennis van stressreductie bij baby’s en over voorkomen van overprikkeling.

 • Inzicht en kennis over spel- en ontwikkelingsmaterialen die geschikt zijn voor 0-jarigen en het inrichten van de speel-leeromgeving voor een 0-jarige.

Leerdoelen ‘Vaardigheden’ voor het werken met baby’s

 • Het vergroten van de interactievaardigheden naar 0-jarigen. Na afloop van de training hebben de deelnemers, kennis over de inhoud en het belang van de 6 interactievaardigheden en kunnen zij deze gericht toepassen:

  • sensitieve responsiviteit, (contact)initiatieven (verbale en non-verbale) van 0-jarige herkennen en daar adequaat op reageren.

  • respect voor de autonomie, respectvolle manier verzorgen met als uitgangspunt de eigen inbreng van de baby en inspelen op het individuele dagritme van de 0-jarige

  • structureren en grenzen stellen

  • praten en uitleggen

  • ontwikkelingsstimulering, kansen signaleren en benutten

  • begeleiden van interacties tussen baby’s onderling

 • Inrichten van een stimulerende speelleeromgeving voor de 0-jarige, hoe dit op een respectvolle manier voor iedere baby kan.

 • Ouders als opvoedpartners, antwoorden kunnen geven op vragen van ouders over ontwikkeling en welbevinden van de baby.

 • Kennis en borgen van de training in de praktijk voor het werk met 0-jarigen.

Beter Verbinden

Kerkdwarsstraat 16

3581 RH Utrecht

info@beterverbinden.nl

www.trainingwerkenmetbabys.nl

06-53471062

KVK: 01167635

Informatiebrochure: aan te vragen per mail

Klachtenprocedure

Algemene Voorwaarden

Privacystatement