IKK-Training

Werken met Baby's

Verplichte en door NJI gecertificeerde training voor pedagogisch medewerkers die werken met baby's. 

16-03-2020

In verband met het Coronavirus gaan onze fysieke bijeenkomsten in maart, april en mei niet door. U ontvangt bericht over de trainingen die al liepen of gepland stonden. Er wordt onderzocht hoe deze lessen op afstand kunnen worden gevolgd. Voor de trainingen vanaf juni zal gecommuniceerd worden nadat er duidelijkheid is over de verlenging van de maatregelen (30 maart 2020).

Training Werken met baby's (NJI)

Is de training Werken met Baby's wettelijk verplicht?

In de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) is besloten dat werkgevers vanaf 1 januari 2018 moeten investeren in specifieke scholing voor babyopvang. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een diploma, certificaat of cijferlijst beschikken, waaruit blijkt dat specifieke scholing voor baby-opvang is gevolgd die voldoet aan alle criteria. De training Werken met baby’s van Beter Verbinden voldoet aan deze criteria.

Doelgroep 'Werken met Baby's

Deze training is bedoeld voor alle pedagogisch medewerkers en gastouders die werken met baby’s. Dit kan zowel in een horizontale- als in een verticale groep zijn. Bijvoorbeeld:

  • pedagogisch medewerkers

  • pedagogisch stafmedewerkers / coaches

  • gastouders

  • leidinggevenden

  • minimaal MBO-3 niveau.

Waarom zou ik de training Werken met Baby's moeten volgen?

De opvang van baby’s in het eerste levensjaar vraagt om een speciale benadering. De ervaringen die baby's opdoen in het eerste levensjaar, vormen de basis voor de rest van hun leven. Onderzoek toont aan dat hoge pedagogische kwaliteit van baby opvang samenhangt met een positieve ontwikkeling en het welbevinden van de baby. Het werken met baby’s vereist speciale vaardigheden die iedere pedagogisch medewerker zich eigen zou moeten maken.

Tijdens deze training leren we pedagogisch werkers om sensitiever en responsiever te zijn, baby's goed te observeren en ze te helpen bij het reduceren van stress tijdens gevoelige en prikkelbare momenten. De pedagogisch medewerkers leren hoe zij de ontwikkeling van de aller jongste kinderen kunnen volgen en stimuleren. 

Training Werken met baby's voor pedagogisch medewerkers (individueel)

Zorg ervoor dat jij voor 2023 de juiste certificaten hebt om te kunnen blijven werken met baby's! De training voor particulieren bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2,5 uur. Daarnaast besteed je 5 uur aan observatie, oefenen en reflectie. De totale studiebelasting is 20 uur.

Investering: €450,- p.p. Inclusief certificaat. 

Training Werken met baby's voor teams 
(in-company)

Het is mogelijk om op maat gemaakte in-company trainingen te verzorgen voor uw pedagogisch medewerkers. Dit kan zowel op uw eigen locatie, als op onze locatie in Utrecht. Minimale groepsgrootte is 10 deelnemers. Wilt u een op maat gemaakte offerte opvangen? Klik dan hier:

In-company Training

Het is mogelijk deze training in-company te verzorgen voor pedagogische medewerkers en gastouders van kinderdagverblijven en gastouderbureaus. Er zijn mogelijkheden om bij u op locatie te trainen, of op een centrale locatie in Nederland.

Individuele plekken

Meerdere keren per jaar wordt er een groepstraining aangeboden voor individuele deelnemers. Zorg dat je goed opgeleid bent en gecertificeerd blijft voor het werken met 0 jarigen!

Contact

 Utrecht Centrum

-

0653471072

-

info@beterverbinden.nl

© 2020 Beter Verbinden - Training Werken met Baby's